HORCO2 2020

                                           Slunce (ne)přítel, 2020, 50x100 cm, suchý pastel na papíře

  Zde odstřihnout, 2020, 50x100 cm, suchý pastel na papíře

                                                               COO?, 2020, 50x100 cm, suchý pastel na papíře

                                           Globální rouška - slunečník, 2020, 50x100 cm, suchý pastel na papíře

                                                               ČASss, 2020, 50x100 cm, suchý pastel na papíře